ΝΕΑ

Η Next Generation Learning Services (NGLS) θα συμμετάσχει στο Training and Development Conference 2009, που θα γίνει στις 25 Μαΐου στο OTEAcademy, Πέλικα και Σπάρτης 1, Μαρούσι.

Η Next Generation Learning Services (NGLS) συγκεντρώνει την τεχνολογία, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τις στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ΝGLS κάνει χρήση προηγμένων μεθόδων διαχείρισης των μεικτών μοντέλων εκπαίδευσης/κατάρτισης και των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
 
Ποιο συγκεκριμένα η NGLS προσφέρει υπηρεσίες για:
  • Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο εσωτερικό των εταιρειών
  • Την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων που ταιριάζουν στην κουλτούρα της εταιρίας
  • Λύσεις επαγγελματικής και δια-βίου κατάρτισης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εκπαίδευσης
  • Ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τελικούς χρήστες
Επίσης διανέμει και υποστηρίζει στην Ελλάδα τα εξής διεθνή προϊόντα:
  • DimDim (Υψηλού επιπέδου λύση τηλεδιασκέψεων)
  • Composica (Eργαλείο παρασκευής πολυμεσικών, αλληλεπιδραστικών μαθημάτων, πολύ υψηλής αισθητικής που πληρούν τα διεθνή πρότυπα)
 
Iσολογισμος 2014 (1/1/14-31/12/2014)